az | ru | en
  About us     Selection breeding  
  Plant physiology     Plant diversification     Seed growing activities     Phytosanitary protection     Scientific information     Scientific collaborations     Question-answer  
  PHOTOGALLERY
  SERVICES
  İNFORMASİYA

İnstitutun bitki sortları

Regional Agrarian Science Centers

Regional Consulting Centers

Defence council

Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyı Aqrar Elm Mərkəzi Elmi tədqiqat Əkinçilik İnstitutu nəzdindəki FD 04.012 Dissertasiya Şurasının 30 mart 2012-ci il tarixli iclasında Hüseynov Həzər Ağahüseyn oğlunun "Lənkəran bölgəsində pomidorun məhsuldar, saxlanmaya, daşınmaya və konservləşdirməyə yararlı sortlarının qiymətləndirilməsi və seçilməsi" mözusunda 06.01.05 - "Seleksiya və toxumçuluq" ixtisasında kənd təsərrüfatı elmləri üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim etdiyi dissertasiya işinin müdafiəsi olmuşdur.

Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyı Aqrar Elm Mərkəzi Elmi tədqiqat Əkinçilik İnstitutu nəzdindəki FD 04.012 Dissertasiya Şurasının 30 mart 2012-ci il tarixli iclasında Məmmədova Göhər Cabbar qızının "Becərmə texnologiyasının innabın aqrobioloji xüsusiyyətlərinə təsiri" mözusunda 06.01.09 - "Bitkiçilik" ixtisasında kənd təsərrüfatı elmləri üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim etdiyi dissertasiya işinin müdafiəsi olmuşdur.

Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyı Aqrar Elm Mərkəzi Elmi tədqiqat Əkinçilik İnstitutu nəzdindəki FD 04.012 Dissertasiya Şurasının 30 mart 2012-ci il tarixli iclasında Həsənpənah Davud Əli oğlunun "İİR-nin Ərdəbil bölgəsində kartof sortnümunələrinin aqrobioloji xüsusiyyətləri və onlarin seleksiyada əhəmiyyəti" mövzusunda 06.01.05 - "seleksiya və toxumçuluq" ixtisasinda kənd təsərrüfatı elmləri üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim etdiyi dissertasiya işinin müdafiəsi olmuşdur.

Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyı Aqrar Elm Mərkəzi Elmi tədqiqat Əkinçilik İnstitutu nəzdindəki FD 04.012 Dissertasiya Şurasının 30 mart 2012-ci il tarixli iclasında Mübariz Mirzə oğlu Əliyevin "Azərbaycanin Şirvan bölgəsində nar bağlarinin suvarma norma və müddətlərinin səmərəliliyi" mövzusunda 06.01.09 - "Bitkiçilik" ixtisasinda kənd təsərrüfatı elmləri üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim etdiyi dissertasiya işinin müdafiəsi olmuşdur.

Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyı Aqrar Elm Mərkəzi Elmi tədqiqat Əkinçilik İnstitutu nəzdindəki FD 04.012 Dissertasiya Şurasının 07 iyun 2012-ci il tarixli iclasında Rza Şəhriyari MəhəmmədiSadiq oğlunun "İran İslam Respublikasinin Ərdəbil bölgəsində quraqliğa davamli buğda sortlarinin aqrobioloji xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi və onlarin seleksiyada əhəmiyyəti" mövzusunda 06.01.05 - "Seleksiya və toxumçuluq" ixtisasinda kənd təsərrüfatı elmləri üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim etdiyi dissertasiya işinin müdafiəsi olmuşdur.

 

Dünya Bankının dəstəyi ilə İkinci Kənd Təsərrüfatının İnkişafı və Kreditləşməsi layihəsi çərçivəsində Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Əkinçilik institutunun moderinləşdirilməsi proqramı.