Elanlar

Elan

Cari ilin 06 oktyabr tarixində saat 11:00 -da Əkinçilik Elmi -Tədqiqat İnstitutunun elmlər doktoru hazırlığı üzrə doktorantı Atabəy Ağasoltan oğlu Cahangirovun 2411.02- Bitki fiziologiyası ixtisasında biologiya elmləri elm sahəsi üzrə elmlər doktoru elmi dərəcəsi alması üçün yazdığı “Dağlıq Şirvanın dəmyə şəraitində payızlıq yumşaq buğdanın (Triticum aestivum L.) seleksiyasının  morfofizioloji əsasları” mövzusunda dissertasiya işinin ilkin müzakirəsi keçiriləcəkdir.

© 2020 Əkinçilik ETİ