Elanlar

İmtahanlarda iştirak etmək üçün qeydiyyat 2021-ci il dekabrın 13-dək internet vasitəsilə aparılacaq

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyası Rəyasət Heyətinin
29 sentyabr 2020-ci il tarixli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Fəlsəfə doktoru imtahanlarının keçirilmə
Qaydası”na uyğun olaraq, Dövlət İmtahan Mərkəzi 2021-ci il  dekabrın 13-dək doktorantura,
dissertantura və adyunkturada təhsil alan və ya təhsilini bitirmiş iddiaçıların xarici dil üzrə,
həmçinin əcnəbilərin və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin Azərbaycan dili üzrə fəlsəfə doktoru
imtahanlarında iştirak etmələri üçün qeydiyyat elan edir.
Bu müddət ərzində Azərbaycan Respublikasının ali təhsil müəssisələrində, elmi müəssisə və
təşkilatlarında doktorantura və ya dissertanturada, həmçinin hərbi təhsil müəssisələrində
adyunkturada təhsil alan və ya təhsilini bitirmiş iddiaçılar DİM-in internet saytında
(http://ekabinet.dim.gov.az) “ Şəxsi kabinet"in yaradılması və istifadə qaydası ”na müvafiq olaraq
“Şəxsi kabinet” yaratmalı (kabineti olmayanlar) və xarici dil üzrə, əcnəbilər və vətəndaşlığı
olmayan şəxslər isə Azərbaycan dili üzrə fəlsəfə doktoru imtahanında iştirak etmək
üçün  qeydiyyatdan  keçməlidirlər.
Fəlsəfə doktoru imtahanlarının verilməsi iddiaçının dissertasiya müdafiəsinə buraxılması üçün
mütləq şərtdir. Xarici dil üzrə, habelə əcnəbi və vətəndaşlığı olmayan iddiaçılar üçün
Azərbaycan dili üzrə fəlsəfə doktoru imtahanı Dövlət İmtahan Mərkəzi (DİM) tərəfindən
keçirilir. İmtahanda iştirak ödənişlidir. İddiaçılar ekabinet.dim.gov.az internet səhifəsində “Şəxsi
kabinet” yaratdıqdan sonra həmin kabinetin pul hesabına yuxarıda qeyd edilən imtahanların
birində iştirak üçün tələb olunan 110 (yüz on) manat məbləğində pul vəsaitini əlavə etməlidirlər.
İddiaçılar ərizələrini təsdiq edərkən onların şəxsi kabinetinin pul hesabından tələb olunan məbləğ
(110 (yüz on)) silinir. Əcnəbi və vətəndaşlığı olmayan iddiaçılar həm xarici dil, həm də
Azərbaycan dili imtahanında iştirak etmək istədikləri təqdirdə, hər imtahanda iştirak etmək üçün
110 (yüz on) manat ödəməlidirlər. 
İddiaçıların imtahan verəcəkləri xarici dilin seçiminə qoyulan tələbləri nəzərinizə çatdırırıq.
Xarici dil seçiminə qoyulan tələblər:
Fəlsəfə doktoru imtahanı keçirilən hər hansı bir xarici dil (ingilis, alman və ya fransız dili) üzrə
aşağıda göstərilən hər hansı bir magistratura ixtisaslaşmasını (filologiya (xarici dil və ədəbiyyat
üzrə dilşünaslıq və ya ədəbiyyatşünaslıq), xarici dil və ədəbiyyat müəllimliyi, xarici dil
müəllimliyi və tərcümə ixtisasları üzrə ixtisaslaşmaları) bitirən iddiaçılar fəlsəfə doktoru
imtahanına qeydiyyat zamanı ixtisaslaşma dilini xarici dil kimi seçə və ixtisaslaşma dili üzrə
beynəlxalq sertifikat təqdim edə bilməzlər:
060102 Dil və ədəbiyyat müəllimliyi
- Dil və ədəbiyyatın tədrisi metodikası və metodologiyası (ingilis, alman və ya fransız dili və
ədəbiyyatı)
060103 Xarici dil müəllimliyi
- Xarici dilin tədrisi metodikası və metodologiyası (ingilis, alman və ya fransız dili)
060201 Filologiya
- Ədəbiyyatşünaslıq (ingilis, alman və ya fransız ədəbiyyatı)

- Ədəbiyyatşünaslıq (Amerika və Böyük Britaniya ədəbiyyatı)
- Ədəbiyyatşünaslıq (xarici ölkə xalqlarının ədəbiyyatı, Amerika ədəbiyyatı)
- Dilşünaslıq (ingilis, alman və ya fransız dili)
060203 Tərcümə
- Tərcümə (ingilis, alman və ya fransız dili)
- Sinxron tərcümə (ingilis, alman və ya fransız dili)
Yuxarıda qeyd olunan hər hansı bir magistr ixtisaslaşmasını bitirən iddiaçılar ixtisaslaşma dili
olmayan digər iki dildən birini xarici dil kimi seçməli və həmin dildən fəlsəfə doktoru imtahanı
verməlidirlər.
Digər magistr ixtisaslaşmalarını bitirən şəxslərin xarici dil seçiminə məhdudiyyət qoyulmur, yəni
onlar fəlsəfə doktoru imtahanına qeydiyyatdan keçərkən xarici dil kimi ingilis, alman və ya
fransız dilini seçə bilərlər.
Xarici dil üzrə B2 və ya daha yüksək səviyyəli beynəlxalq dil sertifikatına (IELTS, TOEFL,
TestDaF, DELF, DALF, STANAG) malik olanlar həmin sertifikatın qüvvədə olduğu müddətdə
xarici dil üzrə fəlsəfə doktoru imtahanından azad olunurlar. Həmin şəxslər sertifikatlarının
notariat qaydasında təsdiq edilmiş surətini attestasiya sənədlərinə əlavə edərək təhsil aldıqları
təşkilata təqdim etməlidirlər. Beynəlxalq dil sertifikatları üzrə səviyyələrin xarici dil üzrə fəlsəfə
doktoru imtahanı nəticələrinə ekvivalentliyi Ali Attestasiya Komissiyası tərəfindən
müəyyənləşdirilir. 
Xarici dillər, həmçinin Azərbaycan dili üzrə fəlsəfə doktoru imtahanı xarici dildən
doktoranturaya qəbul imtahanı ilə təxminən eyni məzmun və strukturda (dinləyib-anlama,
oxuyub-anlama, dildən istifadə (leksik-qrammatik tapşırıqlar), yazı və danışıq bloklarından
ibarət olmaqla keçirilir. Proqramlarla aşağıdakı keçidlərdən tanış ola bilərsiniz:
 Xarici dillər üzrə fəlsəfə doktoru imtahanı proqramları ( Azərbaycan dilində ,  rus dilində ); 
 Azərbaycan dili üzrə fəlsəfə doktoru  imtahanı proqramı .
Fəlsəfə doktoru imtahanlarının nəticələri həmin imtahanların verildiyi tarixdən dissertasiyanın
ilkin müzakirəsinədək beş il müddətində etibarlı sayılır. Xarici dil, həmçinin əcnəbi və
vətəndaşlığı olmayan iddiaçılar üçün Azərbaycan dili üzrə fəlsəfə doktoru imtahanını uğurla
vermiş (xarici dil üzrə fəlsəfə doktoru imtahanından ən azı 35 bal, əcnəbilər üçün Azərbaycan
dili imtahanından isə ən azı 25 bal toplamış) iddiaçılara Ali Attestasiya Komissiyasının müəyyən
etdiyi formada həmin imtahanda onların göstərdikləri nəticəni özündə əks etdirən, fəlsəfə
doktoru dissertasiyasının ilkin müzakirəsinədək beş il müddətində etibarlı sayılan şəhadətnamə
verilir.
İddiaçının xarici dil, habelə əcnəbi və vətəndaşlığı olmayan iddiaçılar üçün Azərbaycan dili üzrə
fəlsəfə doktoru imtahanının nəticəsi “qeyri-kafi” qiymətləndirildikdə ona şəhadətnamə verilmir.
Xarici dillər üzrə fəlsəfə doktoru imtahanı 2021-ci il 19 dekabrda, əcnəbilər üçün Azərbaycan
dili üzrə fəlsəfə doktoru imtahanının isə 20 dekabrda keçirilməsi nəzərdə tutulur. Danışıq bloku
üzrə imtahanın isə 2021-ci il 25 dekabr tarixindən etibarən bir neçə gün ərzində keçirilməsi
planlaşdırılır.

© 2020 Əkinçilik ETİ