Scientific publications

On regular basis our library supplies with a new publications  with a help of close cooperation that we have among the scientific centers and libraries. In recent years the staff's scientific investigations (results of their investigation) have been published in book and jounal formats.

           
           

 

     
     
       
       

 İnformasiya təminatı və elmi nəticələrin tətbiqi şöbəsinin 2010-2016-cı illərə aid  elmi-təşkilati fəaliyyəti haqqında məlumat

© 2020 Əkinçilik ETİ