Statistik göstəricilər

Əkinçilik Elmi-Tədqiqat İnstitutunun Aərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı
Nazirliyi yanında Aqrar Xidmətlər Agentliyinə 203-2023-cü illərdə təqdim etdiyi və

potentləşdirilmiş sortların
SİYAHISI

S.s

Bitkinin adı

Təqdim edilmişdir

Rayonlaşdırılmışdır

1.

Yumşaq buğda

57

30

2.

Bərk buğda

19

7

3.

Arpa

13

6

4.

Qarğıdalı

9

5

5.

Noxud

5

4

6.

Mərcimək

2

2

7.

Tiritikale

3

0

8.

Tütün

3

0

9.

Yerfındığı (araxis)

1

1

10.

Yonca

10

10

11.

Lərgə

3

3

12.

Xaşa

1

1

13.

Gülülcə

1

1

14.

Soya

4

4

15.

Yem noxudu

1

-

16.

At paxlası

1

-

17.

Çəltik

2

-

18.

Amarant

3

-

19.

Kinoa

1

-

14.

Maralfalfa

1

-

                                                                                                                Qeyd: Cəmi 140 müxtəlif bitki sortları təqdim edilmişdir və onlardan 74-ü rayonlaşdırılmışdır.

Əkinçilik ET İnstitutuda kənd təsərrüfatı bitkilərinin rayonlaşmış sortları,

Əkinçilik Elmi-Tədqiqat İnstitutunun Aərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında  Aqrar Xidmətlər Agentliyinə 2003-2023-cü illərdə təqdim etdiyi və potentləşdirilmiş sortların

SİYAHISI

Bitkinin adı

Sortun adı

Verilmə tarixi

Elmi şuranın protokol si

Rayonlaşdırıldığı il və potent №-si

1

2

3

4

5

6

 

Xaşa

AZNİİKL və p 495

-

-

12 aprel 2007

№00104

1.

Payızlıq yumşaq buğda

Aran

2003

3 №li-22.XII

03 aprel 2009

№00117

2.

Mərcimək

Arzu

2004

5 №li-08.XII

04 aprel 2008

№00116

3.

Qarğıdalı

Zaqatala 420

2004

6 №li-22.XII

04 aprel 2008

№00115

4.

Payızlıq yumşaq buğda

Tale 38

2005

6 №li-03.X

20 aprel 2010

№00131

5.

Payızlıq yumşaq buğda

Qırmızıgül 1

2005

6 №li-03.X

19 aprel 2011

№00136

6.

Yonca

Ağstafa 1

-

-

19 aprel 2011

№00139

7.

Yerfındığı (Araxis)

Çərəz

2005

8 №li-05.XII

15 avqust 2014

№00172

8.

Yumşaq buğda

Pirşahin 1

2006

8№li-16.X

 

9.

Yonca

Ağstafa 2

-

-

15 avqust 2014

№00173

10.

Yumşaq buğda

Günəşli

2006

8 №li-16.X

17.04.2015

 

№ 00184

11.

Arpa

Qarabağ 33

2006

8 №li-16.X

11.06.2013

№ 00153

12.

Yumşaq buğda

Yeganə

2007

8 №li-17.XII

 

13.

Yumşaq buğda

Ağalı

2007

17 №li-17.XII

 11 iyun 2013

№ 00151

14.

Arpa

Qüdrətli 48

2007

17 №li-17.XII

11 iyun 2013

№ 00154

15.

Yumşaq buğda

Zirvə 85

2008

8№li-05.XII

11 iyun 2013

№ 00152

16.

Noxud

Sultan

2008

8№li-05.XII

11 iyun 2013

№ 00155

17.

Tütün

Zaqatala berleyi

2008

8№li-05.XII

 

18.

Yumşaq buğda

Qızıl buğda

2009

Kodu:

1000012

11№li-02.XI

00165

15 avqust 2014

№00165

19.

Yumşaq buğda

Şəfəq-2

2009

Kodu:

1000039

11№li-02.XI

15 avqust 2014

№00166

20.

Payızlıq arpa

Dəyanətli

2009

11№li-02.XI

20 aprel 2016

 

№00192

21.

Yumşaq buğda

Fatimə

2009

 

11№li-02.XI

15 avqust 2014

№00167

22.

Yonca

Yemçilik İnstitutu 16

-

-

17 aprel 2015

№00185

23.

Yonca

Yazçiçəyi

-

-

02 fevral 2017

№00215

24.

Yumşaq buğda

Ləyaqətli 80

2011

10№li-16.XI

02.02. 2017.

№00206

25.

Payızlıq yumşaq buğda

Fərəhim

2011

10№li-16.XI

20.04. 2016.

№00190

26.

Yumşaq buğda

Pərvin

2012

10№li-21.XI

02.02. 2017.

№00207

27.

Yumşaq buğda

Marxal

2012

10№li-21.XI

 

28.

Yumşaq buğda

Mahmud-80

2012

10№li-21.XI

 

29.

Qarğıdalı

Qürur

2012

10№li-21.XI

20.04. 2016.

№00193

30.

Arpa

Sadiq

2012

10№li-21.XI

02.02. 2017.

№00212

31.

Yumşaq buğda

Baba 75

2013

12№li-16.XII

14.02. 2019.

№00248

32.

Yumşaq buğda

Xəzri

2013

12№li-16.XII

27.03.2018.

№00232

33.

Yumşaq buğda

Gilavar

2013

12№li-16.XII

27.03.2018.

№00233

34.

Arpa

Nuranə

2013

12№li-16.XII

27.03.2018.

№00235

35.

Arpa

Zəmi

2013

12№li-16.XII

 

36.

Qarğıdalı

Ümid

2013

12№li-16.XII

27.03.2018.

№00237

37.

Mərci

Zəfər

2013

12№li-16.XII

20.04. 2016.

№00195

38.

Lərgə

Leyla- 12

2013

-

27.04. 2018.

№00240

39.

Gülülcə

Canan

-

-

27.04. 2018.

№00242

40.

Bərk buğda

Göytəpə

2014

14№li-3.XII

14.02. 2019.

№00251

41.

Yumşaq buğda

Mətin

2014

14№li-3.XII

14.02. 2019.

№00247

42.

Yumşaq buğda

 

Altun 2

2014

14№li-3.XII

30.05.2020.

№ 00272

43.

Noxud

Nəzrin

2014

14№li-3.XII

14.02. 2019.

№00254

44.

Qarğıdalı

Fəxri

2014

14№li-3.XII

14.02. 2019.

№00257

45.

Yonca

Odlar yurdu

2014

-

27 mart 2018

№00239

46.

Yumşaq buğda

 

Səba 2

2015

13№li-07.XII

№ 00307

16.04.2020

47.

Yumşaq buğda

Əsgəran

2015

13№li-07.XII

27.03.2018.

№00234

48.

Yumşaq buğda

Səma

2015

13№li-07.XII

№ 00306

16.04.2020

49.

Bərk buğda

Zəngəzur

2015

13№li-07.XII

14.02.2019.

№00252

50.

Bərk buğda

Araz

2015

13№li-07.XII

 

51.

Arpa

Roza

2015

13№li-07.XII

 

52.

Yumşaq buğda

Billur

2016

16№li-21.IX

 

53.

 Yumşaq buğda

Dəyirman

2016

16№li-21.IX

№ 00308

16.04.2020

54.

 Yumşaq buğda

Xırman

2016

16№li-21.IX

№ 00311

16.04.2020

55.

Bərk buğda

Korifey-88

2016

16№li-21.IX

 

56.

Qarğıdalı

Emil

2016

16№li-21.IX

30.05.2020

№ 00277

57.

Noxud

Uqunənə

2016

16№li-21.IX

30.05.2020

№ 00278

58.

Bərk buğda

Rəvan

2017

13№li-22.IX

№ 00315

16.04.2021

59.

Yumşaq buğda

Tunc

2017

13№li-22.IX

№ 00310

16.04.2020

60.

Yumşaq buğda

Əsəd-80

2017

13№li-22.IX

№ 00309

16.04.2020

61.

Bərk buğda

Xəzər

2017

13№li-22.IX

 

62.

Yonca

 (Medicalo L.)

 

Lider

2017

13№li-22.IX

№ 00333

24.05.2022

63.

Lərgə

Xəsil

2017

13№li-22.IX

№ 00336

24.05.2022

64.

Yumşaq buğda

Onur

2018

21.IX

15№li protokol

№ 00314

16.04.2020

65.

 Bərk buğda

Gomur-74 

2018

21.IX

15№li protokol

 

66.

Bərk buğda

Xudafərin

2018

21.IX

15№li protokol

№ 00332

24.05.2022

 

67.

Bərk buğda

Comərd-90

leucomelan

2018

21.IX

15№li protokol

 

68.

Yumşaq buğda

Yubiley 90 

2018

21.IX

15№li protokol

№ 00328

24.05.2022

69.

Yumşaq buğda

Barış

2018

21.IX

15№li protokol

 

70.

Yumşaq buğda

Cümhuriyyət 100

2018

21.IX

15№li protokol

№ 00313

16.04.2020

71.

Yumşaq buğda

Gülüstan- 100

2018

21.IX

15№li protokol

№ 00329

24.05.2022

72.

Qarğıdalı

Mirvari 18

2018

21.IX

15№li protokol

 

73.

  Noxud

Ləziz

2018

21.IX

15№li protokol

Dövlət reystrində potent nömrəsi  yoxdur, KODU

1801267

Rayonlaşıb-24.05.2022

74.

Yem noxudu

Qalib

2018

21.IX

15№li protokol

 

75.

  Soya

 

Fateh

2018

21.IX

15№li protokol

№ 00318

16.04.2020

76.

Yer fındığı (Araxis)

Zaqatala 294/1

 

 

1944

77.

Yumşaq buğda

Diabar

2019

11.X

10№li protokol

 

78.

Yumşaq buğda

Oğuz

 

2019

11.X

10№li protokol

 

79.

Yumşaq buğda

Duyğu

2019

11.X

10№li protokol

 

80.

Yumşaq buğda

Romanna

 

2019

11.X

10№li protokol

 

81.

Bərk buğda

Salvartı

leucurum

2019

11.X

10№li protokol

 

82.

Bərk buğda

Azər 81

2019

11.X

10№li protokol

 

83.

Tritikale

Fidan

2019

11.X

10№li protokol

 

84.

Tritikale

Vüqar 76

2019

 

11.X

10№li protokol

 

85.

Qarğıdalı

Zaqatala 380/19

2019

11.X

10№li protokol

 

86.

Arpa

Buta

2019

11.X

10№li protokol

 

87.

Soya

Mərcan

2019

11.X

10№li protokol

№ 00337

24.05.2022

88.

Yonca

 

Göyəzən

2019

11.X

10№li protokol

№ 00334

24.05.2022

89.

Yumşaq buğda

 

Uğur 17

 

2020

17.XI

8 №li protokol

 

90.

Yumşaq buğda

 

Altunbaşak

 

2020

17.XI

8 №li protokol

 

91.

Yumşaq buğda

 

Şahbuğda

2020

17.XI

8 №li protokol

 

92.

Yumşaq buğda

 

Royal

2020

17.XI

8 №li protokol

 

93.

Yumşaq buğda

 

Vüsal

 

2020

17.XI

8 №li protokol

 

94.

Yumşaq buğda

 

Lider

 

2020

17.XI

8 №li protokol

№ 00330

24.05.2022

95.

Yumşaq buğda

 

Çempion

 

2020

17.XI

8 №li protokol

№ 00331

24.05.2022

96.

Yumşaq buğda

Banu

 

2020

17.XI

8 №li protokol

 

97.

Bərk buğda

 

Ağdərə

 

2020

17.XI

8 №li protokol

 

98.

Bərk buğda

 

Yasəmən

 

2020

17.XI

8 №li protokol

 

99.

Bərk buğda

Tac 20

 

2020

17.XI

8 №li protokol

 

100.

Arpa

 

Əkinçilik -70

 

2020

17.XI

8 №li protokol

 

101.

Arpa

Şəki D.M.

Xarı bülbül

 

2020

17.XI

8 №li protokol

 

102.

Arpa

Simurq

2020

17.XI

8 №li protokol

 

103.

Noxud

Lütfi 46

2020

17.XI

8 №li protokol

 

104.

Yumşaq buğda

 

Suqovuşan

2021

17.XI 8 №li

protokol

 

105.

Yumşaq buğda

 

Qayıdış

2021

17.XI 8 №li

protokol

 

106.

Yumşaq buğda

 

Kənan

2021

17.XI 8 №li

protokol

 

107.

Yumşaq buğda

 

Mübariz

 

2021

17.XI 8 №li

protokol

 

108.

Yumşaq buğda-

 

Xanqızı

2021

17.XI 8 №li

protokol

 

109

Yumşaq buğda

Topxana

2021

17.XI 8 №li

protokol

 

110.

Bərk buğda

Zəfər

2021

17.XI 8 №li

protokol

 

111.

Bərk buğda

Dərələyəz

2021

17.XI 8 №li

protokol

 

112.

Bərk buğda

Qalib

 

2021

17.XI  8 №li

protokol

 

113.

Tritikale

Qala-270

 

2021

17.XI  8 №li

protokol

 

114.

Arpa

Daşaltı

2021

17.XI  8 №li

protokol

 

115.

Yumşaq buğda

Nehir

2022

 

 

116.

Yumşaq buğda

Akınçı

2022

27.X  5 №li

protokol

 

117.

Yumşaq buğda

Babək 79

2022

27.X  5 №li

protokol

 

118.

Yumşaq buğda

Fidan 98

2022

27.X  5 №li

protokol

 

119.

Yumşaq buğda

Gülablı

2022

27.X  5 №li

protokol

 

120.

Bərk buğda

Polad

2022

27.X  5 №li

protokol

 

121.

Bərk buğda

Qarqar

2022

27.X  5 №li

protokol

 

122.

Bərk buğda

Xudayar

2022

27.X  5 №li

protokol

 

123.

Cəltik

Bəstə

2022

27.X  5 №li

protokol

 

124.

Cəltik

Zəfər 44

2022

27.X  5 №li

protokol

 

125.

Qarğıdalı

Hacı 36

2022

27.X  5 №li

protokol

 

126.

Qarğıdalı-partlayan

Ömər

2022

27.X  5 №li

protokol

 

127.

At paxlası

Şirvanşah

2022

27.X  5 №li

protokol

 

128.

Amarant

Abşeron

2022

27.X  5 №li

protokol

 

129.

Amarant

Solmazçiçəyi

2022

27.X  5 №li

protokol

 

130.

Tütün

Bəhlul 87

2022

27.X  5 №li

protokol

 

131.

Yumşaq buğda

Amal 95/60

2023

26.12.9 №li

protokol

 

132.

Tütün

İslam- 35

2023

26.12.9 №li

protokol

 

133.

Çəltik

Uran

2023

26.12.9 №li

protokol

 

134

Amarant

Qızıl dən

2023

26.12.9 №li

protokol

 

135

Kinoa

Nil-Ay

2023

26.12.9 №li

protokol

 

136

Maralfalfa

Qiymətli 23

2023

26.12.9 №li

protokol

 

2015

№-si

Bitkilərin adı

Sortların adı

Verilmə tarixi  və Potent №-si

Tövsiyə olunan bölgələr

Müəllifləri

Müəlliflik payı, %-lə

1.

Yumşaq buğda

Günəşli

17.04.2015

№ 00184

Dəmyə

Talai C.M.

Hüseynov S.İ.

Musayev Ə.C.

Bayramova C.Ə.

Mahmudov F.Ş.

İbrahimov E.R.

30

25

20

10

10

5

2.

Yonca

Yemçilik İnstitutu  16

17.04. 2015.

№00185

Suvarma

Quluyev Ş.M.,

Quluyeva N.S.,

Həsənov N.H.,

Əliyev S.Z.

 

 

 

2016

№-si

Bitkilərin adı

Sortların adı

Verilmə tarixi  və Potent №-si

Tövsiyə olunan bölgələr

Müəllifləri

Müəlliflik payı, %-lə

1.

Yumşaq buğda

Fərəhim

20.04.2016.

№00190

 

Suvarma

Mahmudov F.Ş. Musayev Ə.C. Abdullayev A.M. İsmayılov T.T.  Hacıyeva S.K. Həsənova Q.M.

İbrahimov E.R.

20

20

20

10

10

10

10

2.

Arpa sortu

Dəyanətli

20.04.2016.

 

№00192

Dəmyə

Təlai C.M.

Musayev Ə.C. Cahangirov A.A.  Əhmədov B.M. Əhmədov M.Q.  İbrahimov E.R.

20

20

20

20

10

10

3.

Mərcimək sortu

Zəfər

20.04.2016.

№00195

Suvarma və dəmyə

Əmirov L.Ə.

Təlai C.M.

Mirzəyev  R.S. Məmmədov H.İ.  Həsənova Q.M.

35

15

30

15

5

4.

Qarğıdalı sortu

Qürur

20.04.2016.

№00193

Nəmliklə təmin olunmuş

Təlai C.M.

Musayev Ə.C. Dünyamalıyev S.Ə. Abdulbaqiyeva S.A.

Məmmədova S.M. Kərimov N.Q.

Sofiyev H.S. Əhmədov S.A.

15

15

15

15

15

10

10

5

5.

Tütün sortu

Zaqatala dubeki

20.04.2016

№00196

Nəmliklə təmin olunmuş

Abbasov B.H.

Əliyeva Ə.İ.

Qarayev P.S.

45

45

10

 

 

2017

 

№-si

Bitkilərin adı

Sortların adı

Verilmə tarixi  və Potent №-si

Tövsiyə olunan bölgələr

Müəllifləri

Müəlliflik payı, %-lə

1.

Yumşaq buğda

Ləyaqətli 80

02.02. 2017.

№00206

Dəmyə

Əliyev C.Ə

Təlai C.M.       Musayev Ə.C.

Cahangirov A.A.  Seyidov M.H.

Həsənova Q.M.

Həmidov H.N.

50

15

10

10

5

5

5

2.

Yumşaq buğda

Pərvin

02.02. 2017.

№00207

Suvarma

Abdullayev A.M. Musayev Ə.C.

Təlai C.M. Mahmudov F.Ş.

Hacıyeva S.K. İbrahimov E.R. Poladova G.H. Məmmədova S.M. Nəzərov B.B.

40

20

10

5

5

5

5

5

5

3.

Arpa sortu

Sadiq

02.02. 2017.

№00212

Dəmyə

Təlai C.M.

Musayev Ə.C.  Novruzlu Q.A.  Şərbətov S.İ.  Bayramova C.Ə.

Həsənova Q.M.

15

15

20

25

20

5

4.

Yonca sortu

Yaz çiçəyi

02.02. 2017.

№00215

Suvarma

Əliyev Ç.S.,

Hümbətova A.S.

Əhmədova N.M.

Tapa bilmədim

 

2018

№-si

Bitkilərin adı

Sortların adı

Verilmə tarixi  və Potent №-si

Tövsiyə olunan bölgələr

Müəllifləri

Müəlliflik payı, %-lə

1.

Yumşaq buğda

Xəzri

 

27.03.2018.

№00232

Respublika üzrə

Təlai C.M.

Musayev Ə.C.

Əhmədov M.Q.

Zamanov A.A. Abdulbaqiyeva S.A. Bayramova C.Ə.

Hüseynov S.İ.

İbrahimov E.R.

20

10

10

15

15

15

10

5

2.

Yumşaq buğda

Gilavar

27.03.2018.

№00233

Respublika üzrə

Təlai C.M.

Musayev Ə.C.

Əhmədov M.Q.

Zamanov A.A.  Abdulbaqiyeva S.A. Bayramova C.Ə.

Hüseynov S.İ.

İbrahimov E.R.

20

10

10

15

15

15

10

5

3.

Yumşaq buğda

Əsgəran

27.03.2018.

№00234

Respublika üzrə

Musayev Ə.C.

Əhmədov M.Q.

Təlai C.M.

Rüstəmov X.N.

İbadov V.F.

Hacıyeva S.K.

Həsənova Q.M.

İbrahimov E.R.

20

20

10

15

15

10

5

5

4.

Arpa

Nuranə

27.03.2018.

№00235

Respublika üzrə

Novruzlu Q.A.

Təlai C.M.

Musayev Ə.C.

Bayramova C.A.

Həsənova Q.A.

Əzizova N.H.

45

20

15

10

5

5

5.

Qarğıdalı

Ümid

27.03.2018.

№00237

Respublikanın suvarma və nəmliklə təmin edilmiş dəmyə bölgələrində

Təlai C.M.      Musayev Ə.C.         Dünyamalıyev S.Ə.  Məmmədova S.M.

Abdulbaqiyeva S.A. Kərimov N.İ.

Sofiyev H.S. Hacıməmmədov İ.M.

15

10

15

15

15

10

10

10

6.

Yonca

Odlar yurdu

27.03.2018.

№00239

Respublikanın suvarma bölgələrində

Əliyev Ç.Ş.

Zamanov A.A.

Qasımov H.Y.

Zeynalov R.N.

Rüstəmova T.Y.

Abbasquliyeva S.G.

Kazımov Q.A.

30

30

15

10

5

5

5

7.

Lərgə

Leyla-12

27.03.2018.

№00240

Qobustan və Ceyrançöl Acınohur  yarımzonalar

Əliyev Ç.Ş.

Qasımov H.Y.

Zeynalov R.N.  Əhmədova N.M.

30

30

20

20

8.

Gülülcə

Canan

27.03.2018.

№00242

Respublika üzrə

Əliyev Ç.Ş.

Qasımov H.Y.

Əhmədova N.M.

Zeynalov R.N.

30

30

20

20

 

 2019

Bitkilərin adı

Sortların adı

Verilmə tarixi  və Potent №-si

Tövsiyə olunan bölgələr

Müəllif və həmmüəlliflər

Müəlliflik payı, %-lə

1

Payızlıq  yumşaq buğda

Mətin

14.02. 2019-cu il

№ 00247

Suvarma

Abdullayev Abidin Məhərrəməli oğlu

Musayev Əsəd Cənət oğlu

Təlai Cavanşir Mütəllib oğlu

Mahmudov Fərman Şahpələng oğlu

Hacıyeva Sevda Kamal qızı

İbrahimov Ehtibar Rəhim oğlu

Həsənova Qətibə Musa qızı

Nəzərov Bəhruz Bayram oğlu

40

20

10

10

5

5

5

5

2

Payızlıq  yumşaq buğda

Baba-75

14.02. 2019-cu il

 

№ 00248

Dəmyə

Əhmədov Baba Mirzalı oğlu

Təlai Cavanşir Mütəllib oğlu

Musayev Əsəd Cənət oğlu

Cahangirov Atabəy Ağasoltan oğlu

Həmidov Həmid Nurəddin oğlu

Kərimova Şamama Ramiz qızı

Həsənova Qətibə Musa qızı

20

20

20

20

10

5

5

3

Payızlıq  bərk buğda

Göytəpə

14.02. 2019-cu il

 

№ 00251

Dəmyə

Təlai Cavanşir Mütəllib oğlu

Musayev Əsəd Cənət oğlu

Hüseynov Seyfulla İmaməli oğlu

Abdulbaqiyeva Sevda Ağamalı qızı

Zamanov Atif Arif oğlu

Bayramova Cəlalə Ələmdar qızı

İbrahimov Ehtibar Rəhim oğlu

20

10

20

15

15

15

5

4

Payızlıq  bərk buğda

Zəngəzur

14.02. 2019-cu il

 

 

№ 00252

Suvarma

Musayev Əsəd Cənət oğlu

Əhmədov Möhtəsim Qureş oğlu

Təlai Cavanşir Mütəllib oğlu

Rüstəmov Xanbala Nəriman oğlu

İbadov Vəli F.

Abdullayev A.M.

Mahmudov Mahmud Novruz oğlu

Həsənova Qətibə Musa qızı

İbrahimov Ehtibar Rəhim oğlu

15

15

15

15

15

10

5

5

5

5

Noxud

“Nəzrin

14.02. 2019-cu il

 

№ 00254

Respublika üzrə

Mirzəyev Rüfət Sədrəddin oğlu

Əmirov Lütfer Əlisoltan oğlu

Təlai Cavanşir Mütəllib oğlu

Cahangirov Atabəy Ağasoltan oğlu

Məmmədov Hafiz İsa oğlu

Həsənova Qətibə Musa qızı

Həsənova Səidə Qasım qızı

30

25

15

10

10

5

5

6

Qarğıdalı

Fəxri

14.02. 2019-cu il

№ 00257

Respublika üzrə

Təlai Cavanşir Mütəllib oğlu

Musayev Əsəd Cənət oğlu

Dünyamalıyev Sevindik Əbil oğlu

Abdulbaqiyeva Sevda Ağamalı qızı

Məmmədova Sevinc Mehdi qızı

Sofiyev Həbib Saleh oğlu

İbrahimov Ehtibar Rəhim oğlu Hacıməmmədov İmralı Mahmud oğlu

15

10

15

15

15

15

10

5

 

 2020 

№-si

Bitkilərin adı

Sortların adı

Verilmə tarixi  və Potent №-si

Tövsiyə olunan bölgələr

Müəllif və həmmüəlliflər

Müəlliflik payı, %-lə

1.

Payızlıq yumşaq buğda

Altun 2

 

№00272

 

 

Suvarılan düzən və dağətəyi bölgələrdə

Abdullayev A.M.

Musayev Ə.C.

Təlai C.M.

Mahmudov F.Ş.

Hacıyeva S.K.

İbrahimov E.R.

Həsənova Q.M.

Nəzərov B.B.

40

20

10

10

5

5

5

5

2.

 

Qarğıdalı

Emil

 

№00277

Respublikanın suvarma və nəmliklə təmin edilmiş dəmyə bölgələrində

Təlai C.M.

Dünyamalıyev S.Ə.

Məmmədova S.M.

Abdulbaqiyeva S.A.

Sofiyev H.S.

İbrahimov E.R.

20

20

20

20

15

5

3.

Noxud

Uqunənə

 

№00278

Dağlıq Şirvan, Cənubi Muğan, Quba,Qusar, Xaçmaz və Abşeron bölgələrində

Əmirov R.V.

Təlai C.M.

Hacıməmmədov İ.M.

Əmirov L.Ə.

Fətullayev P.Ü.

50

15

10

10

15

  

2021

Bitkilərin adı

Sortların adı

Verilmə tarixi  və Potent №-si

Tövsiyə olunan bölgələr

Müəllif və həmmüəlliflər

Müəlliflik payı, %-lə

1

Yumşaq buğda

Səba 2

№ 00307

16.04.2020

Suvarılan düzən və dağaətəyi dəmyə bölgələrində

Abdullayev A.M.

Musayev Ə.C.

Təlai C.M.

Hacıyeva S.K.

Həsənova Q.M. İbrahimov E.R.

Nəzərov B.B.

35

20

15

10

10

5

5

2

Yumşaq buğda

Səma

№ 00306

16.04.2020

Suvarma və quraq bölgələrdə

Təlai C.M.

Zamanov A.A.

Abdulbaqiyeva S.A.

Hüseynov S.İ.

Əhmədova F.Ə. İbrahimov E.R.

25

25

20

15

10

5

3

Yumşaq buğda

Xırman

№ 00311

16.04.2020

Dəmyə və suvarma bölgələrində

Təlai C.M.

Zamanov A.A.

Abdulbaqiyeva S.A.

Hüseynov S.İ.

İbrahimov E.R.

30

30

15

20

5

4

Yumşaq buğda

Dəyirman

№ 00308

16.04.2020

Suvarma bölgələrində

Təlai C.M.

Zamanov A.A.

Abdulbaqiyeva S

Əhmədova F.Ə

Hüseynov S.İ.

İbrahimov E.R.

25

25

25

10

10

5

5

Yumşaq buğda

Əsəd-80

 

№ 00309

16.04.2020

Suvarılan düzən və nəmliklə təmin olunmuş dağətəyi bölgələrdə

Rüstəmov X.N.

Musayev Ə.C.

Təlai C.M.

Əhmədov M.Q.

Abdullayev A.M.

Həsənova Q.M.

Hacıyeva S.K.

İbrahimov E.R.

Qasımov S.V.

25

20

15

10

10

5

5

5

5

6

Yumşaq buğda

Tunc

 

№ 00310

16.04.2020

Suvarılan aran və nəmliklə təyin olunmuş dağətəyi bölgələrində

Abdullayev A. M.

Musayev Ə. C.

Təlai C.M.

Hacıyeva S. K.

İbrahimov E. R.

Həsənova Q.M.

Nəzərov B.B.

40

10

10

10

10

10

10

7

Yumşaq buğda

Onur

№ 00314

16.04.2020

Suvarılan aran və nəmliklə təmin olunmuş dağətəyi bölgələrdə

Abdullayev A.M.

Təlai C.M.

İbrahimov E.R.

Hacıyeva S.K.

Həsənova Q.M.

Nəzərov B.B.

İbrahimova İ.Q.

45

20

15

5

5

5

5

8

Yumşaq buğda

Cumhuriyyət-100

№ 00313

16.04.2020

Suvarılan və dəmyə bölgələrində

Təlai C.M.

Zamanov A. A.

Abdulbaqiyeva S.A.

Hüseynov S. İ.

Allahverdiyev T.İ.

Əhmədova F.Ə.

İbrahimova İ.Q.

Mirzəyeva G.V.

İbrahimov E.R.

20

20

20

10

10

5

5

5

5

9

Bərk buğda

Rəvan

№ 00315

16.04.2021

Dəmyə və nəmliklə təmin olunmuş dəmyə bölgələrində

Musayev Ə. C.

Mahmudov F. Ş.

Təlai C.M.

Abdullayev A.M.

Xudayev F. A.

Hacıyeva S. K.

İsmayılov T.T.

Əsədullayev Ş.S.

Əzizova N.H.

Hüseynov S. İ.

20

15

10

10

10

10

10

5

5

5

10

Soya

Fateh

№ 00318

16.04.2020

Suvarılan aran və dağətəyi bölgələrində

Təlai C.M.

Zamanov A. A.

Hümmətov N.Q.

Zeynalov R.N.

Useynova N.S.

Abdullayeva Z.M.

Abbasquliyeva S.G.

İbrahimov E.R.

15

15

10

15

20

15

5

5

  

Taxıl: ümumi yığım və məhsuldarlıq, təmiz çəkidə  

1000 ha

İllər

Taxıl  

cəmi

Payızlıq

buğda

Payızlıq

çovdar

Payızlıq arpa

Yazlıq buğda

Yazlıq arpa

Vələmir(yulaf)

Dən üçün qarğıdalı

Darı

Çəltik

Paxlalılar

2000

23,8

23,7

15,8

20,8

22,8

21,6

10,9

32,5

-

50,2

17,5

2001

26,5

26,8

7,5

22,8

28,0

29,1

7,3

37,8

-

48,7

18,3

2002

26,7

26,6

18,8

23,2

29,7

28,5

16,1

43,2

-

48,9

18,7

2003

26,6

26,2

8,8

23,7

25,4

29,1

18,7

44,3

-

47,2

20,9

2004

26,5

26,4

13,7

22,5

34,0

29,3

16,3

46,1

3,8

39,9

22,0

2005

26,5

26,5

7,8

22,4

23,7

31,0

17,7

47,7

27,0

36,0

22,7

2006

26,5

26,7

13,8

22,7

19,9

28,5

18,0

45,8

-

42,4

21,5

2007

27,1

27,3

12,5

23,8

21,2

27,3

16,5

46,2

20,8

34,1

19,9

2008

27,9

27,8

15,5

25,8

23,5

24,6

22,9

48,9

14,8

28,2

21,9

2009

26,6

26,5

10,7

24,6

22,6

23,8

21,6

48,0

3,1

26,0

20,3

2010

20,7

19,9

-

19,8

18,7

21,4

17,0

45,1

7,7

24,7

18,1

2011

25,4

25,1

6,5

24,0

31,6

24,7

20,4

45,5

19,1

21,7

19,2

2012

27,2

26,9

26,6

25,5

19,9

23,5

20,8

51,0

9,5

23,0

19,6

2013

27,5

27,5

12,1

25,0

33,8

23,8

19,3

53,9

8,6

23,3

19,9

2014

24,0

24,0

12,3

20,8

23,4

21,2

16,4

54,2

9,1

25,6

20,5

2015

31,0

31,3

13,0

29,6

19,7

24,8

24,0

59,2

8,8

24,5

22,9

2016

30,6

31,4

27,7

26,9

23,9

23,9

25,9

60,1

8,9

22,5

21,0

2017

29,8

30,5

35,1

25,6

23,8

25,0

22,2

60,9

25,2

31,7

18,5

2018

30,0

30,2

29,8

28,0

26,2

26,7

23,2

57,7

24,4

30,0

19,3

2019

32,1

32,5

22,3

29,7

26,2

27,5

24,7

59,5

19,6

29,9

20,9

Əkinçilik ET İnstitutunun təsərrüfatlarında 2020-ci ildə müxtəlif reproduksiyalar üzrə toxum istehsalı (ton)

Təsərrüfatlar

Reproduksiyalar

Yekun

2018-ci illə müqayisədə fərq, ton

2019-cu illə müqayisədə fərq, ton

Orijinal

Super elit

Elit

 

buğda

arpa

yekun

buğda

arpa

yekun

buğda

arpa

yekun

buğda

arpa

ümumi yekun

Tərtər BTS

8.57

4.95

13.52

51.96

23.3

75.26

335.52

43.65

378.97

396.06

71.9

467.96

58.8

14.92

Qobustan BTS

5.7

2.59

8.29

38.31

8.44

46.75

239.72

50.87

290.59

283.73

61.9

345.63

-64.56

-68.2

Zaqatala BTS

2.43

1.5

3.93

17.2

5.51

22.72

93.15

19.43

112.58

112.78

26.44

139.93

47.45

36.58

Cəlilabad BTS

4.89

4.87

9.76

13.85

2.09

15.94

115.37                                                    

8.12

123.48

134.12

15.07

149.19

32.34

76.66

Şəki DM

1.84

0.36

2.2

13.35

3.35

18.7

67.18

17.80

84.98

82.36

21.52

103.88

11.41

31.35

Abşeron YTT

1.42

1.23

2.65

5.3

3.52

8.82

13.6

6.66

20.26

20.32

11.41

31.73

-9.24

3.86

Kürdəmir TSS

-

-

-

13.93

2.92

16.85

26.89

31.06

57.95

40.82

33.98

74.8

17.1

11.13

Ağstafa DM

-

-

-

-

-

-

13.15

-

13.15

13.15

-

13.15

-17.89

-3.8

Yekun

24.85

15.5

40.35

153.9

49.13

203.03

904.58

177.59

1082.17

1083.33

242.22

1325.55

74.73

101.83


Yem bitkiləri,  bütün təsərrüfat kateqoriyaları üzrə
 

İllər

Silos və yaşıl yem üçün qarğıdalı

Kökümeyvəlilər

əkin sahəsi

istehsal

məhsuldarlıq

əkin sahəsi

istehsal

məhsuldarlıq

1000 ha

1000 t

sent/ha

1000 ha

1000 t

sent/ha

2010

0,8

13,2

142

0,2

3,6

210

2011

0,8

8,7

106

0,1

3,1

240

2012

1,2

12,0

98

0,5

3,7

79

2013

1,5

17,8

117

0,2

3,6

192

2014

1,4

15,3

107

0,2

4,4

219

2015

1,8

35,3

162

0,1

2,6

262

2016

1,6

70,1

160

0,2

3,2

195

2017

3,0

107,4

141

0,4

2,6

71

2018

2,6

91,1

173

0,0

0,1

111

2019

2,2

162,4

108

0,0

0,3

238

Əkinçilik Elmi-Tədqiqat İnstitutunun təsərrüfatlarıda noxud, qarğıdalı, yonca və xaşa toxumu istehsalı (2020-ci il tonla)

Sortun adı

Qarğıdalı

Noxud

Mərci

Yonca

Xaşa

Orijinal

Super elit

Elit

Orijinal

Super elit

Elit

Orijinal

Super elit

Elit

Super elit

Elit

Super elit

Elit

Tərtər BTS

 

 

 

-

-

-

 

 

 

0.048

0.435

0.135

0.625

Qobustan BTS

 

 

 

0.18

0.46

3.81

 

 

 

 

 

 

 

Zaqatala BTS

0.02

1.0

10.67

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Kürdəmir TSS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.784

4.83

 

 

Ağstafa YTT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.40

1.22

0.240

0.670

Abşeron YTT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.05

0.2

 

 

Cəlilabad BTS

 

 

 

0.58

 

 

1.02

 

 

 

 

 

 

Yekun

0.02

1.0

10.67

0.76

0.46

3.81

1.02

-

-

1.282

6.685

0.375

1.295

Əkinçilik ET İnstitutunun təsrrüfatlarında 2020-ci ildə taxıl istehsalı  

Təsərrüfatlar

Əkilən sahə, ha

Biçilən sahə,

ha

Ümumi məhsul,

ton

Məhsuldarlıq,

s/ha

 

2019-cu illə müqayisədə fərq, s/ha

2020-ci illə müqayisədə fərq, s/ha

Tərtər BTS

265.78

265.78

901.64

34.0

9.6

5.5

Qobustan BTS

227

227

573.31

25.3

-3.3

-3.8

Cəlilabad BTS

81.44

81.44

266.36

32.71

7.66

5.14

Zaqatala BTS

86.2

86.2

232.44

26.9

9.5

6.6

Şəki DM (Əkinçilik)

59.5

59.5

172.180

28.9

3.5

1.9

Abşeron YTT (Əkinçilik)

27.0

27.0

49.77

18.3

-4.06

0.06

Kürdəmir TSS

86.5

86.5

159.09

18.4

-12.9

-10.5

Şəki DM

(Yemçilik)

30

30

48.7

16.2

-8.3

-4.5

Abşeron YTY

(Yemçilik)

2

2

3.5

17.5

2.84

14.5

Ağstafa YTT

10

10

18.2

18.2

-5.1

-3.86

Gədəbəy DM

3.4

3.0

5.44

18.13

-2.87

-2.3

Yekun

878.82

878.42

2432.63

27.7

2.4

1.1


Qeyd:
Gədəbəy DM-də əkilmiş 0.4 ha arpa sahəsi təbii fəlakət nəticəsində məhv olmuş və orta biçilmişdir.

 

                                             

 

© 2020 Əkinçilik ETİ