Metodiki şura

Əkinçilik ETİ-nin direktoru tərəfindən sədirlik edilən Metodiki Şuranın tərkibi direktor müavinləri, elmi katib, şöbə və laboratoriya rəhbərləri olmaqla 7 nəfərdən ibarətdir. Şuranın tərkibi hər il rəhbərlik tərəfindən təsdiqlənir. İl ərzində Metodiki Şuranın 2-3 iclası keçirilir, burada elmi işçilərin, doktorant və dissertantların elmi-tədqiqat işlərinin metodikaları, iş və təqvim planları müzakirə edilir, qoyulmuş təcrübələrin metodiki baxımdan  uyğunluğu yoxlanılır.

2023-cü il Metodiki şuranın 2 iclası keçirilmişdir. Həmin iclaslarda institutun mövzu planı üzrə elmi-tədqiqat işlərinin bölgələrdə yerinə yetirilən 3 təcrübə sahələrinə baxış keçirmək üçün gediləcək rayonlar müəyyənləşdirilmişdir. Metodiki şuranın üzvləri tərəfindən ezam olunduqları Bölgə Təcrübə Stansiyalarında, DM-də və institutun Abşeron Yardımçı Təcrübə Təsərrüfatında qoyulmuş təcrübələr yoxlanılmış və çatışmazlıqların aradan qaldırılması üçün tədbirlər görülmüşdür.

  Əkinçilik Elmi-Tədqiqat İnstitutu

Metodiki Şura üzvlərinin siyahısı 

Sıra nömrəsi

Soyadı, ad, atasının adı

Vəzifəsi, elmi dərəcəsi, elmi adı

1.

XUDAYEV F.A.

direktor, a.e.ü.f.d., dosent (sədr)

2.

MƏMMƏDOVA S.M.

direktor müavini,  b.ü.f.d., dosent 

3.

NOVRUZLU Q.A.

direktor müavini, a.e.ü.f.d., dosent

4.

HACIYEVA S.K.

elmi katib,  a.e.ü.f.d., dosent (katib)

5.

HƏSƏNOVA Q.M.

laboratoriya müdiri, a.e.d., dosent

6.

ALLAHVERDİYEV T.İ.

şöbə müdiri, b.e.d., dosent

7.

ABDULLAYEV A.M.

şöbə müdiri, a.e.ü.f.d., dosent, proqram rəhbəri

8.

TƏMRAZOV T.H.

şöbə müdiri, b.ü.f.d., dosent, proqram rəhbəri

9.

ZEYNALOV R.N.

şöbə müdiri, proqram rəhbəri

10.

HÜMMƏTOV N.Q.

baş elmi işçi, b.ü.f.d., dosent

11.

DÜNYAMALIYEV S.Ə.

aparıcı elmi işçi, a.e.ü.f.d., dosent, proqram rəhbəri

12.

İBRAHİMOV E.R.

aparıcı elmi işçi, a.e.ü.f.d., dosent

13.

ƏLİYEV A.M.

laboratoriya müdiri

© 2020 Əkinçilik ETİ