Metodiki şura

Əkinçilik ETİ-nin direktoru tərəfindən sədirlik edilən Metodiki Şuranın tərkibi direktor müavinləri, elmi katib, şöbə və laboratoriya rəhbərləri olmaqla 7 nəfərdən ibarətdir. Şuranın tərkibi hər il rəhbərlik tərəfindən təsdiqlənir. İl ərzində Metodiki Şuranın 2-3 iclası keçirilir, burada elmi işçilərin, doktorant və dissertantların elmi-tədqiqat işlərinin metodikaları, iş və təqvim planları müzakirə edilir, qoyulmuş təcrübələrin metodiki baxımdan  uyğunluğu yoxlanılır.

2022-ci il Metodiki Şuranın 1 iclası keçirilmişdir. Metodiki şuranın üzvləri tərəfindən ezam olunduqları Bölgə Təcrübə Stansiyalarında, DM-da və institutun Abşeron Yardımçı Təcrübə Təsərrüfatında qoyulmuş təcrübələr yoxlanılmış və çatışmazlıqların aradan qaldırılması üçün tədbirlər görülmüşdür.

 

  Əkinçilik Elmi-Tədqiqat İnstitutu

Metodiki Şura üzvlərinin siyahısı 

Sıra nömrəsi

Soyadı, ad, atasının adı

Vəzifəsi, elmi dərəcəsi, elmi adı

1.

XUDAYEV F.A.

a.e.ü.f.d., dosent, direktor (sədr)

2.

HÜMMƏTOV N.Q. 

b.ü.f.d., dosent, direktorun müavini

3.

ZAMANOV A.A.

b.ü.f.d., dosent, direktorun müavini

4.

HACIYEVA S.K.

a.e.ü.f.d., dosent, elmi katib (katib)

5.

ALLAHVERDİYEV T.İ.

b.e.d., dosent, şöbə müdiri

6.

ABDULLAYEV A.M.

a.e.ü.f.d., dosent, şöbə müdiri, proqram rəhbəri

7.

ZEYNALOV R.N.

şöbə müdiri, proqram rəhbəri

8.

DÜNYAMALIYEV S.Ə.

a.e.ü.f.d., dosent, proqram rəhbəri

9.

İBRAHİMOV E.R.

a.e.ü.f.d., dosent, aparıcı elmi işçi

© 2020 Əkinçilik ETİ