Xidmət göstərilməsinə dair

Fiziki şəxslərlə bağlanmış müqavilələr

 

 

 

 

Müqavilənin adı

 

Tərəflər

 

Məqsəd

 

Tarix

1.

Xidmət göstərilməsinə dair

Əkinçilik ET İnstitutu və fiziki şəxs Nadir
Mirzə oğlu Bayramov

2 buğda sortu bitkisində “ toxumun cücərmə qabiliyyətinin, cücərmə enerjisi, toxumun natura kütləsinin, kleykovina və İDK , toxumun nəmlik faizi, şüşəvariliyinin” təyini analizlərini aparmaq və rəy hazırlamaq.

09.08.2018

2.

Xidmət göstərilməsinə dair

Əkinçilik ET İnstitutu və fiziki şəxs Əliyev Camaləddin Məzahir oğlu

Qarğıdalı bitkisində “toxumun cücərmə qabiliyyətinin, toxumun cücərmə enerjisinin”  təyini analizlərini aparmaq və rəy hazırlamaq.   

04.03.2019

3.

Xidmət göstərilməsinə dair

Əkinçilik ET İnstitutu və fiziki şəxs Əzimov Tərlan Qabil oğlu

“OVEN” çörək və qənnadı məmulatlarının istehsalı və satışı müəsissəsinə məxsus olan müxtəlif növ məhsulların kefiyyət göstəricilərini “zülalın, yağın, şəkərlilik və nişastanın” təyini laboratoriya şəraitində sınaqdan keçirib müvafiq qaydada baxmaqla rəy hazırlamaq.

27.11.2019

  

Özəl bölmələrlə bağlanmış müqavilələr

 

1.

Xidmət göstərilməsinə dair

Əkinçilik ET İnstitutu və "Kocks Consult GMBH" şirkəti 

Salsola nodulosa KP 29-30, salsola crassa KP 48-49, salsola nodulosa KP 5-6, artemisia lerchiana KP 45-55 və yovşan bitkisində “toxumun təmizliyinin, toxumun cücərmə qabiliyyətinin, toxumun natura kütləsinin, cücərmə enerjisinin” təyini

analizləni aparmaq və rəy hazırlamaq.

05.01.2018

2.

Xidmət göstərilməsinə dair

Əkinçilik ET İnstitutu və “Avropa Xim Treydinq Rus” MMC

KAC - 32 gübrəsindən istifadə etməklə Azərbaycan respublikasında 2017-2018-ci  ildə kənd təsərrüfatı bitkisini (payızliq buğda) sahədə təcrübə qoymaq və məhsulu analiz etməklə bu gübrənin effektliyini qiymətləndirmək.

14.03.2018

3.

Xidmət göstərilməsinə dair

Əkinçilik ET İnstitutu və Avropa Xim Treydinq Rus” MMC

KAC-32 gübrəsindən istifadə etməklə Azərbaycan respublikasında 2017-2018-ci ildə kənd təsərrüfatı bitkisini (payızlıq buğda) sahədə təcrübə qoymaq və məhsulu analiz etməklə bu gübrənin effektliyini  qiymətləndirmək. 

14.04.2018

4.

Xidmət göstərilməsinə dair

Əkinçilik ET İnstitutu və "Aqro Eko Produkt KFT" MMC

Torpağın ümumi analizlərini aparmaq və rəy hazırlamaq.

16.04.2018

5.

Xidmət göstərilməsinə dair

Əkinçilik ET İnstitutu və “SM-AGRO” MMC

Buğda və arpa bitkisində “toxumun təmizliyinin, 1000 dənin kütləsi, toxumun natura kütləsinin, toxumun nəmlilik faizi, şüşavarilik, sedimentasiya, kleykovina, İDK və zülalın” təyini analizlərini aparmaq və rəy hazırlamaq.   

04.06.2018

6.

Xidmət göstərilməsinə dair

Əkinçilik ET İnstitutu və "Fidan” şirkəti

Buğda bitkisi və ununda “1000 dənin kütləsi, toxumun natura kütləsinin, kleykovina, İDK, şüşəvarilik, nişasta və zülalın” təyini analizlərini aparmaq və rəy hazırlamaq.

06.06.2018

7.

Xidmət göstərilməsinə dair

Əkinçilik ET İnstitutu və "Aqrokimya Azərbaycan“ MMC

“Omniplus EW, Fusion 60 FS, Vanguard 65 ES, Agro-Ester 48EC 2,4 D, Carepro SL, Constant 80 EC, Metada 4,9 EC, Foxtrot 450 EC, Selek Super, Dures S Gold, Macth 50 EC, Stabyl 75WG, Mixer 14,1 SC” pestisidlərin kefiyyətini tarla şəraitində sınağını keçirmək.

06.06.2018

8.

Xidmət göstərilməsinə dair

Əkinçilik ET İnstitutu və "AGRICO” MMC

Aqrokimyəvi maddələrin “Calsium Nitrat, Potassium sulphat, Polyamix 20-20-20, Polyamix 25-15-15+1, Polyamix 12-12-34+1, Polyamix 11-40-11+1, Polyamix (nitrat əsaslı) 18-18-18+1, Polyamix (nitrat əsaslı) 24-10-10+1, Polyamix (nitrat əsaslı) 10-10-36+2, Polyamix (nitrat əsaslı) 14-30-14+2” kefiyyətini tarla sınağında həyata keçirib müvafıq qaydada baxmaqla rəy hazırlamaq.    

06.06.2018

9.

Xidmət göstərilməsinə dair

Əkinçilik ET İnstitutu və "Kraun KO-R“ MMC

Buğda toxumunda “1000 dənin kütləsi, toxumun natura kütləsinin, toxumun nəmlik faizi, toxumun cücərmə qabliyyətinin, toxumun cücərmə encrjisinin, cücərmə kondisiyalılığının, zərərverici və xəstəliklərə qarşı yoluxma dərəcəsinin” təyini analizlərini aparmaq və rəy hazırlamaq.

04.07.2018

10.

Xidmət göstərilməsinə dair

Əkinçilik ET İnstitutu və "SM-AGRO" MMC

Buğda (dörd bağlama) və arpa (bir bağlama) bitkisində “1000” dənin kütləsi, toxumun təmizliyinin, toxumun natura kütləsinin, toxumun nəmlilik faizi, toxumun cücərmə qabliyyətinin, toxumun cücərmə enerjisinin, cücərmə kondisiyalılığının, zərərverici və xəstəliklərə qarşı yoluxma dərəcəsinin” təyini analizlərini aparmaq və rəy hazırlanmaq.  

03.09.2018

11.

Xidmət göstərilməsinə dair

Əkinçilik ET İnstitutu və "SM-AGRO“ MMC

Buğda (Qirmızıgül, Şəfəq sortları) və arpa (Qarabağ-22, Qarabağ-33) bitkisində “1000 dənin kütləsi, toxumun təmizliyinin, toxumun natura kütləsinin, toxumun nəmlik faizi, toxumun cücərmə qabiliyyətinin, toxumun cücərmə enerjisinin, cücərmə kondisiyalılığının, zərərverici və xəstəliklərə qarşı yoluxma dərəcəsinin” təyini analizlərini aparmaq və rəy hazırlamaq.

07.09.2018

12.

Xidmət göstərilməsinə dair

Əkinçilik ET İnstitutu və “SM-AGRO” MMC

Buğda (Şəfəq-2, Murav-2 (dörd) sortları) və arpa (Qarabağ-22) bitkisində “1000 dənin kütləsi, toxumun təmizliyinin, toxumun natura kütləsinin, toxumun nəmlik faizi, toxumun cücərmə qabiliyyətinin, toxumun cücərmə enerjisinin, cücərmə kondisiyalılığının, zərərverici və xəstəliklərə qarşı yoluxma dərəcəsinin” təyini

analizlərini aparmaq və rəy hazırlamaq.   

19.09.2018

13.

Xidmət göstərilməsinə dair

Əkinçilik ET İnstitutu və "SM-AGRO“ MMC

Buğda ( Şəfəq-2, Murov-2(dörd) sortları) və arpa (Qarabağ-22) bitkisində “1000 dənin kütləsi, toxumun təmizliyinin, toxumun natura kütləsinin, toxumun nəmlik faizi, toxumun cücərmə qabiliyyətinin, toxumun cücərmə enerjisinin, cücərmə kondisiyalılığının, zərərverici və xəstəliklərə qarşı yoluxma dərəcəsinin” təyini

analizlərini aparmaq və rəy hazırlamaq.

19.09.2018

14.

Xidmət göstərilməsinə dair

Əkinçilik ET İnstitutu və "Eldar-D” MMC

RF-nın “РосАгроИмпекс” şirkətinin istehsalı olan “Malxam Zinc, Malxam Bor, Malxam Complex və Malxam Universal” preparat kefiyyətini tarla şəraitində sınağını keçirib müvafiq qaydada baxmaqla rəy hazırlamaq.

24.09.2018

15.

Xidmət göstərilməsinə dair

Əkinçilik ET İnstitutu və "Beynəlxalq Qızıl  Xaç Komitəsi”nin Azərbaycandakı nümayəndəliyi

Arpa toxumunda “toxumun təmizliyinin, toxumun natura kütləsinin, toxumun cücərmə faizi, toxuınun cücərmə qabiliyyətinin, toxumun cücərmə enerjisinin, cücərmə kondisiyalılığının, zərərverici və xəstəliklərə qarşı yoluxma dərəcəsinin” təyini analiziərini aparmaq və rəy hazırlamaq.

10.10.2018

16.

Xidmət göstərilməsinə dair

Əkinçilik ET İnstitutu və "EMA” MMC

“Adama” firmasının (İsrail Dövləti) “Azimut 320 SC, Agil Extra 100 EC, GoltLx Plus, və “HEKTAŞ” firmasının (Türkiyə Respublikası) Rauma, Walnus Süper, Hekturon 25 EC, Hektaş Galia, Ricital Star” pestisidlərinin  kefiyyətini tarla sınağında həyatakeçirib müvafiq qaydada baxmaqla rəy hazırlamaq.

29.10.2018

17.

Xidmət göstərilməsinə dair

Əkinçilik ET İnstitutu və “Avropa Xim Treydinq Rus” MMC

KAC-32 və suda həll olan NPK13:40:13+ME, 18:18:18MgO+ME, 12:8:31+2MgO+ME markalı gübrəsindən və qidalanma sxemindən istifadə etməklə Azərbaycan respublikasının müxtəlif torpaq-iqlim şəraitində kənd təsərrüfatı bitkisi olan payızlıq buğda ilə sınaq təcrübələri qoymaq və məhsulu analiz etməklə bu gübrənin effektivliyini qiymətləndirmək.

11.03.2019

18.

Xidmət göstərilməsinə dair

Əkinçilik ET İnstitutu və "Region Agro“ MMC

Arpa (4 nümunə) bitkisində zərərverici və xəstəliklərə qarşı yoluxma dərəcəsinin” təyini analizlərini aparmaq və rəy hazırlamaq.

10.04.2019

19.

Xidmət göstərilməsinə dair

Əkinçilik ET İnstitutu və "KİN Agrofert“
MMC

Rusiya Federasiyasının “Şolkovo Aqroxim” SC şirkətinin istehsalı olan “Hermes”, “Kassius”, “Qranat”, “Skarlet”, “Oktava”, “Primadonna”, “Sprut
Ekstra”, “Ovsyugen Super”, “Betaren Super”, “Betaren 22”, ”Kaqatnik”, “Mitron”, “Faskord”, “Kondor”, “Titul Dio”, “Espero”, “İmidor”, “Depozit”, “Fenizan” preparatlarının  keyfiyyətini tarla sınağında həyata keçirib Azərbaycan Qida Təhlükəsizlik Agentliyinin tələblərinə uyğun olan hesabat şəklində həm Sifarişçi təşkilata, həm də Azərbaycan Qida Təhlükəsizlik Agentliyinə verilməsinə dair münasibətlərin tənzimlənməsi.  

23.05.2019

20.

Xidmət göstərilməsinə dair

Əkinçilik ET İnstitutu və "SM-AGRO“ MMC

Buğda (Murov-2) sortları) “1 bağlama buğda dəninin Natura İDK, Klekovina və Dərmanlıq üçün ümumi halının” təyini analizlərini aparmaq və rəy hazırlamaq.   

12.06.2019

21.

Xidmət göstərilməsinə dair

Əkinçilik ET İnstitutu və "SM-AGRO“ MMC

Arpa (Qarabağ-22) bitkisində “1000 dənin kütləsi, toxumun zərərverici və xəstəliklərə qarşı yoluxma dərəcəsinin təyini, toxumun cücərmə qabliyyətinin, toxumun cücərmə enerjisinin, nəmlik faizinin, toxumun cücərmə kondisiyalılığının, toxumun natura kütləsinin, toxumun təmizliyinin” təyini analizlərini aparmaq və rəy hazırlamaq.

24.06.2019

22.

Xidmət göstərilməsinə dair

Əkinçilik ET İnstitutu və "SM-AGRO“ MMC

Taxıl bitkisində “1000 dənin kütləsi, toxumun zərərverici və xəstəliklərə qarşı yoluxma dərəcəsinin təyini, toxumun cücərmə qabliyyətinin, toxumun cücərmə enerjisinin, nəmlik faizinin, toxumun cücərmə kondisiyalılığının, toxumun natura kütləsinin, toxumun təmizliyinin  təyini analizlərini aparmaq və rəy hazırlamaq .

12.07.2019

23.

Xidmət göstərilməsinə dair 

Əkinçilik ET İnstitutu və “Azərşəkər” MMC

Soya bitkisində “1000 dənin kütləsi, yağın və zülalın (protein) təyini analizlərini aparmaq və rəy
hazırlamaq.

27.08.2019

24.

Xidmət göstərilməsinə dair

Əkinçilik ET İnstitutu və "Aqro Tann” MMC

“TürkFcr Tarm Diş Ticaret ve SAN.A.A” şirkətinin (Türkiyə Respublikası) istehsalı olan “LİVA”S FİORİ 3.24.0+5Zn+0,l Mo” aqrokimyəvi maddəsinin məhsuldarlıq və kefiyyətə təsirini tarla sınağında həyata keçirib müvafiq qaydada baxmaqla rəy hazırlamaq.

03.10.2019

25.

Xidmət göstərilməsinə dair

Əkinçilik ET İnstitutu və "Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsİ”

Azərbaycan Respublikasında toxum istehsalı üçün qeydiyyatdan keçmiş fermerlərdən toplanmış 12 (on iki) nümunədən ibarət buğda və arpa toxumlarının laboratoriya analizlərini (“1000 dənin kütləsi, toxumun zərərverici və xəstəliklərə qarşı yoluxma dərəcəsinin təyini, toxumun cücərmə qabliyyətinin, toxumun cücərmə enerjisinin, nəmlik faizinin, toxumun natura kütləsinin, əkinə yararlığı, toxumun təmizliyinin”) həyata keçirib müvafiq qaydada baxmaqla rəy hazırlamaq.

07.10.2019

26.

Xidmət göstərilməsinə dair

Əkinçilik ET İnstitutu və "Aqrokimya” MMC

“Apatit” AO şirkətinin (Rusiya Federasiyası) “Diammofoska 10-26-26” gübrəsinin məhsuldarlıq və kefiyyətə təsirini tarla sınağında həyata keçirib müvafiq qaydada baxmaqla rəy hazırlamaq.

08.10.2019

27.

Xidmət göstərilməsinə dair

Əkinçilik ET İnstitutu və “Aqromarket”  MMC

“Adama Makhteshim”LDT şirkətinin (İsrail dövləti) “Zamir 400 EW (267 q/l Prochloraz +133 q/l  Tebuconazole) (buğda) pestisid kompleksinin məhsuldarlıq və keyfiyyətə təsirini tarla sınağında  həyata keçirib müvafiq qaydada baxmaqla rəy hazırlamaq.

08.10.2019

28.

Xidmət göstərilməsinə dair

Əkinçilik ET İnstitutu və "Pacifıc Soya” MMC

Soya paxlası, Soya şrotu və Soya yağının kefiyyət göstəricilərini - nəmlik faizinin, yağın təyini, zülalın təyini, toxumun təmizliyi və karbohidratların təyini laboratoriya şəraitində sınaqdan keçirib müvafiq qaydada baxmaqla rəy hazırlamaq.

27.11.2019

29.

Xidmət göstərilməsinə dair

Əkinçilik ET İnstitutu və ”Aqroinkişaf 2017” MMC

Kənd təsərrüfatı məhsullarının laboratoriya şəraitində sınaqdan keçirib müvafiq qaydada baxmaqla rəy hazırlamaq.  

16.12.2019

© 2020 Əkinçilik ETİ