Toxumçuluq xidməti

Müraciət əsasında bitki sortlarının sınağı, toxumçuluq və digər fəaliyyət istiqamətləri üzrə həmin məsələlər barədə maarifləndirmə, informasiya-məsləhət xidmətinin göstərilməsi

Toxumun satışı ilə bağlı lisenziya müqaviləsi və institutun bank rekvizitləri

А.1. Emitent (ödəyən) bank:
Adı: Dövlət Xəzinədarlığı Agentliyi
Kodu: 210005 
VÖİN: 1401555071 
Müxbir hesab:AZ41NABZ01360100000000003944 
S.W.I.F.T. BİK: CTREAZ22
 
 V.2. Alan müştəri: 
Adı: Elmi Tədqiqat Əkincilik İnstitutu
Hesab № AZ15CTRE00000000000002187201
VÖİN: 1800296251
Büdcə təsnifatının kodu 142319, Büdcə səviyyəsinin kodu 3.

 

L İ S E N Z İ Y A    M Ü Q A V İ L Ə S İ    

 

 Cədvəl 1.

 Əkinçilik ET İnstitutunun təsərrüfatlarında 2018-ci ildə taxıl istehsalı

 (təcrübələrlə birlikdə)

Təsərrüfatlar

Əkin sahəsi,

ha

Ümumi məhsul,

ton

Məhsuldarlıq,

s/ha

 

Tərtər BTS

277.65

678.38

24.4

Qobustan BTS

225.0

643.26

28.6

Cəlilabad BTS

74.49

186.6

25.05

Zaqatala BTS

87.3

159.15

17.4

Şəki DM

56.0

142.14

25.4

Abşeron YTT

30.0

67.09

22.36

Kürdəmir TSS

56.2

175.97

31.3

Şəki DM

(Yemçilik)

35.0

85.62

24.5

Abşeron YTY

(Yemçilik)

3.0

4.4

14.66

Ağstafa DM

20.0

46.66

23.3

Gədəbəy DM

5.62

11.81

21.0

Yekun

870.26

2201.08

25.30

 
  Qeyd: 776,93 ha toxumluq sahədir

Cədvəl 2.

 Əkinçilik ET İnstitutunun təsrrüfatlarında 2018-ci ildə müxtəlif

reproduksiyalar üzrə toxum istehsalı (ton) 

Təsərrüfatlar

Reproduksiyalar

Yekun

Orijinal

Super elit

Elit

Tərtər BTS

11.51

64.63

332.98

409,12

Qobustan BTS

8.16

49.27

352.76

410,19

Zaqatala BTS

4.93

21.39

66.16

92,48

Cəlilabad BTS

4.23

21.04

91.58

116,85

Şəki DM

2.02

13.2

77.25

92,47

Abşeron YTT

1.82

6.79

32.36

40,97

Kürdəmir TSS

-

-

57.7

57,7

Ağstafa DM

-

-

31.04

31,04

Yekun

32.67

176.32

1041,83

1250,82

© 2020 Əkinçilik ETİ