Şöbələr

Hüquq, kadr və kargüzarlığın təşkili şöbəsi

Hüquq, kadr və kargüzarlığın təşkili şöbəsi

Şöbə müdiri:
Əliyeva Darçın Kamran qızı
Mobil: (+994 50) 7215321
E-mail: [email protected]

Şöbə öz fəaliyyətinə Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 17 aprel 2015-ci il 109 nömrəli Qərarı və Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin 30 oktyabr 2015-ci il 110 nömrəli əmrinə əsasən başlamışdır. Şöbədə 5 nəfər – şöbə müdiri,1 baş mütəxəssis (hüquq məsələləri üzrə),1 aparıcı mütəxəssis və 2 mütəxəssis çalışır.

Fəaliyyət istiqamətləri:

Şöbənin iş fəaliyyəti Azərbaycan Respublikasınin Əmək Məcəlləsini, İnstitutun “Əsasnamə”sini, təlimatlara və direktorun əmrlərinə müvafiq olaraq kadr işlərini həyata keçirməkdən ibarətdir.
 Şöbə öz vəzifələrini və hüquqlarını həyata keçirərkən İnstitutun və İnstitutun strukturuna daxil olan Yardımçı Təcrübə Təsərrüfatları, Dayaq Məntəqələri, Bölgə Təcrübə Sınaq Stansiyaları, Təcrübə Sınaq Stansiyaları qarşılıqlı əlaqədə fəaliyyət göstərir.
 İnstitutun ştat cədvəlinin təkminləşdirilməsində iştirak edir;
 İnstitutun namenklaturuna aid olan vəzifələr üzrə əməkdaşların işə qəbulunu, işdən azad olunmasını və iş yerinin dəyişdirilməsini rəsmləşdir;
 Əmək kitabçasını saxlamaq və işdən çıxan işçilərə təqdim etmək, həmçinin əmək kitabçalarında vaxtlı-vaxtında müvafiq qeydlər (yazılar) aparmaq;
 İnstitut əməkdaşlarının məzuniyyət qrafikini hazırlamasına və onun yerinə yetirilməsinə nəzarət edir;
 Səlahiyyətləri çərçivəsində İnstitutda əməkdaşların attestasiyasının keçirilməsini təşkil etmək, attestasiyaların keçirilməsi üzrə, habelə vakant yerlərə müsabiqə əsasında təyinat aparıldıqda, təşkilati və metodiki tədbirləri həyata keçirmək;

© 2020 Əkinçilik ETİ