Elanlar

Elan

Cari ilin 31 oktyabr tarixində saat 1100-da Bitki Mühafizə və Texniki Bitkilər  Elmi-Tədqiqat İnstitutunun dissertantı Nurlana Akif qızı Quliyevanın “Bitki sıxlığının və mineral gübrələrin pambıq bitkisinin yay əkinlərinin məhsuldarlığına və keyfiyyətinə təsiri” və 1400-da Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin doktorantı Rəqsanə Vaqif  qızı Namazovanın  “Gəncə-Qazax bölgəsində yer fındığı bitkisinin (Arachis hypogaea L.) becərilmə texnologiyasının öyrənilməsi” mövzularında 3103.07- Bitkiçilik ixtisasında aqrar elmlər elm sahəsi üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaları üçün dissertasiyalarının müdafiəsi keçiriləcəkdir.

© 2020 Əkinçilik ETİ