Xəbərlər

İnstitutun əməkdaşları “Aqrar Məsləhət Xidmətlərinin Gücləndirilməsi” layihəsi çərçivəsində keçiriləcək “Asanlaşdırma, interaktiv innovasiya və Dövlət-Özəl Tərəfdaşlığı” mövzusunda keçirilən təlimdə iştirak ediblər

Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin Əkinçilik Elmi-Tədqiqat İnstitutunun əməkdaşları Avropa İttifaqı tərəfindən maliyələşdirilən və FAO tərəfindən icra olunan “Aqrar Məsləhət Xidmətlərinin Gücləndirilməsi” layihəsi çərçivəsində Bakıda keçirilən “Asanlaşdırma, interaktiv innovasiya və Dövlət-Özəl Tərəfdaşlığı” təlim proqramında iştirak ediblər. Təlim aqrar məsləhət menecerlərinin innovasiyanın interaktiv modeli və çoxiştirakçılı yanaşma, bacarıqların inkişafının sistem konsepsiyası, kənd təsərrüfatının inkişafı üçün dövlət-özəl tərəfdaşlıq və AAS-nin fəaliyyətinin monitorinqi və qiymətləndirilməsinin faydaları haqqında anlayışını təkmilləşdirmək məqsədi daşıyıb. 
Təlim bacarıqların artırılması üzrə beynəlxalq məsləhətçi xanım Silvia Burssens və Monitorinq və Qiymətləndirmə üzrə interaktiv innovasiyalar üzrə beynəlxalq məsləhətçi xanım Simona Cristiano tərəfindən keçirilib.
Aqrar Məsləhət Sisteminin (AMS) qiymətləndirilməsinin nəticələri aqrar məsləhətçilər üçün bacarıqların formalaşdırılmasına, inkişaf etdirilməsinə ehtiyac olduğunu göstərib. Müxtəlif qurumlar arasında əsas vasitəçilər kimi məsləhətçilərə yalnız dəqiq əkinçilik, üzvi əkinçilik, zərərvericilərə qarşı inteqrir mübarizə (İPM), iqlimin yaxşılaşdırılması, uyğunlaşma və kənd təsərrüfatının davamlı keçidi ilə əlaqəli digər bacarıqlar kimi nəinki yeni texniki bacarıqlara ehtiyac, həm də yeni, funksional imkanlara ehtiyac olduğu vurğulanıb. Aqrar İnnovasiya Sisteminin (AİS) mürəkkəbliyində naviqasiya üçün əsaslı bacarıqlar, eləcə də ümumi funksional imkanlar, təşkilatlara və şəxslərə müxtəlif üzvlər arasında interaktiv innovasiya proseslərini stimullaşdırmağa kömək edəcək.
© 2020 Əkinçilik ETİ