Xəbərlər

Dissertasiya işlərinin ilkin müzakirəsi keçirilib

Əkinçilik Elmi-Tədqiqat İnstitutunun “Davamlı əkinçilik və bitki diversifikasiyası” şöbəsinin genişləndirilmiş iclasında institutun doktorantı Tarıverdi Allahverdi oğlu İslamzadənin “Lənkəran-Astara iqtisadi rayonunda Haşimi və Şirudi çəltik sortlarının əsas becərmə üsullarının optimallaşdırılması” mövzusunda 3103.07- Bitkiçilik ixtisasında və institutun “Xəstəlik və zərərvericilərə nəzarət” laboratoriyasının genişləndirilmiş iclasında institutun doktorantı Ceyhun Faiq oğlu Qasımovun “Lənkəran-Astara bölgəsi şəraitində qarğıdalı bitkisinin xəstəlik və zərərvericilərdən qorunmasında inteqrir mübarizə üsulunun tətbiqi” mövzusunda 3103.06- Bitkilərin mühafizəsi ixtisasında aqrar elmlər üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcələri almaları üçün təqdim etdikləri dissertasiya işlərinin ilkin müzakirəsi keçirilib.

© 2020 Əkinçilik ETİ