Link

Əkinçilik Elmi-Tədqiqat İnstitutu əməkdaşlıq əlaqələrini davam etdirir

https://www.pressa.az/az/posts/detail/ekincilik-elmi-tedqiqat-institutu-emekdasliq-elaqelerini-davam-etdirir-1644992044

© 2020 Əkinçilik ETİ