Elanlar

ELAN

ELAN

3103.01- “Ümumi əkinçilik”, 3103.04- “Seleksiya və toxumçuluq”, 3103.07- “Bitkiçilik” ixtisaslarından imtahan vermək istəyən doktorant və dissertantlar ərizə ilə rəhbərliyə müraciət edə bilərlər.
Qeyd: Xarici dil və Elmi-Tədqiqatların əlaqələndirilməsi şurasında dissertasiya mövzuları təsdiq edilən doktorant və dissertantlar müraciət edə bilər.

Rəhbərlik

© 2020 Əkinçilik ETİ