Xəbərlər

Əkinçilik ET İnstitutunun yeni bitki sortları rayonlaşmışdır

Əkinçilik ET İnstitutunun 2019-cu ildə KTN yanında Bitki Sortlarının Qeydiyyatı və Toxum Nəzarəti üzrə Dövlət Xidmətinə təqdim etdiyi və rayonlaşdırılaraq Dövlət Reyestrinə daxil olan bitki sortları: bərk buğda “Göytəpə”, “Zəngəzur”; yumşaq buğda ”Mətin”,  “Baba-75”; qarğıdalı “Fəxri” və “Nəzrin” noxud sortu rayonlaşmışdır.

© 2020 Əkinçilik ETİ